پاورپوینت استثنایی مبانی معرفت شناسی غرب - 90 اسلاید

پاورپوینت استثنایی مبانی معرفت شناسی غرب - 90 اسلاید

پاورپوینت استثنایی مبانی معرفت شناسی غرب - 90 اسلاید

پاورپوینت استثنایی مبانی معرفت شناسی غرب - 90 اسلاید

پاورپوینت استثنایی مبانی معرفت شناسی غرب - 90 اسلاید

پاورپوینت استثنایی مبانی معرفت شناسی غرب - 90 اسلاید

پاورپوینت استثنایی مبانی معرفت شناسی غرب - 90 اسلاید

پاورپوینت استثنایی مبانی معرفت شناسی غرب - 90 اسلاید

پاورپوینت استثنایی مبانی معرفت شناسی غرب - 90 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

1 - اهمیت موضوع
معرفت شناسی ، یکی از موضوعات و مسائل بنیادین زندگی بشر است. چارچوبها و ماهیت معرفت شناسی ، مبنای عقاید و اخلاق و اعمال و یا مبنای عمل به شریعت ماست.
مساله معرفت شناسی ، به طور مستقیم به رشد و تکامل انسان و جامعه مربوط است. اگر انسان به معرفت صحیحی از توحید و معاد و انسان و عالَم هستی و... دست یابد و درآن به یقین برسد و شک ها را بزداید ، به سعادت خواهد رسید و اگر چنین نباشد به گمراهی خواهد افتاد.
هر انسانی با پرسش هایی اساسی روبروست که بسیار بر زندگی وی تأثیر گذار است. آیا أساسا انسان توان حل این پرسش ها را داراست؟

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت استثنایی مبانی معرفت شناسی غرب - 90 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت استثنایی مبانی معرفت شناسی غرب - 90 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین